Tag Archives: tuyển kỹ sư thiết kế

Công ty CP BIC Group tuyển kỹ sư thiết kế kết cấu khung kèo thép làm việc ở Thủ Đức

Mô tả công việc Mô tả công việc vị trí nhân viên thiết kế kết cấu của công ty CP Bic Group – Tiếp nhận thông tin công trình, dự án – Đọc bản vẽ, phân tích kết cấu, lên phương án kết cấu, triển khai bản vẽ kỹ thuật kết cấu – Bóc tách […]